Talous- ja velkaneuvonta

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontapalveluja on saatavilla riittävästi.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut järjestetään ensisijaisesti kuntien ja AVIn välisin toimeksiantosopimuksin. Toimeksisaajakunta voi huolehtia palvelujen järjestämisestä yhden tai useamman kunnan puolesta. Mikäli kunta ei kuulu minkään toimeksiantosopimuksen piiriin, AVI hankkii palvelut tehtävien hoitamiseen sopivalta palveluntuottajalta.

Jos talous- ja velkaneuvontapalvelujen saatavuudessa tai laadussa on puutteita, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta.

Talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot ja muuta taloudenhallintaan liittyvää tietoa löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Tietoa alueelta

Talous ja velkaneuvonta - Pohjois-Suomi  

  • suunittelija Hanna Litola, p. 0295 017 578

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa

lait ja asetukset