Tekijänoikeus

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo tekijänoikeuslain mukaisen jälleenmyyntikorvauksen maksuvelvollisuuden noudattamista.

Virastolla on oikeus jälleenmyyntikorvauksen noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus kyseisessä yrityksessä.

AVI voi tekijöitä edustavan järjestön, Kuvasto ry:n, hakemuksesta velvoittaa sakon uhalla ilmoitusvelvollisen täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa järjestölle maksutilitysten oikeellisuuden selvittämiseksi.

Jälleenmyyntikorvaus

Kuvataiteen teoksen tekijällä tai hänen oikeudenomistajillaan on tekijänoikeuden voimassaoloajan oikeus saada korvaus kuvataiteen teoksen jälleenmyynnistä, johon osallistuu myyjänä, ostajana tai välittäjänä taidemarkkinoiden ammattilainen. Jälleenmyyntikorvauksen perii tekijöitä edustava järjestö Kuvasto ry.

Tietoa alueelta

Tekijänoikeus - Pohjois-Suomi  

  • lakimies Matti Pihlajanmaa, p. 0295 017 584

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty