Terveiden tilojen vuosikymmen Itä-Suomessa

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Keskeiset yhteistyötahot valtioneuvostotason toimijoiden kanssa ovat kunnat, aluehallinto ja alan järjestöt.

Lue lisää valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjelmasta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on mukana edistämässä sisäilmaongelmien selättämistä. Tällä sivulla on kootusti tietoa aiheeseen liittyen.

Terveet tilat 2028 -työpajatilaisuus 1.10.2019 Varkaudessa (ohjelma ja tilaisuuden esitykset) 

 

 

Päivitetty