Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto puuttui puheterapiapalveluiden saatavuuteen Jyväskylän yhteistoiminta-alueella

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle huomautuksen siitä, että puheterapian hoitoon pääsy ei toteudu terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisessa kolmen kuukauden enimmäisajassa.  Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen tulee antaa selvitys 31.12.2019 mennessä aluehallintovirastolle siitä, mihin toimenpiteisiin annettu hallinnollinen ohjaus on antanut aihetta, millainen vaikutus yhteistoiminta-alueen aloittamilla toimilla on ollut puheterapian saatavuuden korjaamiseksi ja mikä on ajantasainen puheterapiapalveluiden jonotilanne.

Aluehallintovirasto otti valvontaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen puheterapiapalveluiden saatavuuden lehtiartikkelin perusteella. Uutisen mukaan puheterapiajonot ovat kasvaneet Jyväskylän yhteistoiminta-alueella. Selvityksen mukaan kesäkuussa puheterapian hoitoon pääsyä odottaa 261 asiakasta, joista 166:lla hoitotakuu ylittyy.

Puheterapeuteista on pulaa valtakunnallisesti. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella hoitotakuun määräaikojen toteutumisen esteenä on ollut henkilöstöresurssi, joka on myös aiemmin ollut ajoittain hyvin huono. Elokuusta 2018 lähtien puheterapeutin toimia on ollut täytettynä 11 henkilötyövuoden verran.  0,5 henkilötyövuotta käytetään hallinnolliseen työhön. Vuoden 2020 talousarvioon on tarkoitus hakea resurssilisäystä 0,5 puheterapeuttia. Kokonaisresurssi olisi tällöin 12 henkilötyövuotta.

Palvelujen parantamiseen pyritään myös arvioimalla ja kehittämällä työtapoja.  Myös hoidon tarpeen arviointia ja varsinaisen terapian toteutumista pyritään nopeuttamaan ja oman etäterapiapalvelun järjestämistä/toteutumista selvitetään.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on huhtikuussa tehnyt hankintasopimuksen ulkopuolisen etäterapiapalvelun tuottajan kanssa. Tämän toivotaan nopeuttavan pisimpään palveluja odottavien hoitoon pääsyä. Jyte:n selvityksen mukaan palvelujen hankkimista jatketaan, mikäli kokemukset ovat hyvät.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 §

                                  

Lisätietoja: ylitarkastaja Maarit Penttilä p. 0295 018 567

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty