Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Koulutustilaisuus lasten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta 22.10.2019 Tampereella

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyössä koulutuspäivän, jonka aiheena on lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Tilaisuus kokoaa yhteen lasten kanssa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Tunnista, auta ja ehkäise -koulutuspäivä järjestetään Tampereella 22.10.2019. Koulutuspäivän tavoitteena on tarjota välineitä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Päivän aikana on mahdollisuus myös verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia lapsen seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyyn ja palveluihin liittyvistä käytännöistä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella.

Mikä on seksuaalista väkivaltaa?

Seksuaalinen väkivalta on tekoja, jotka loukkaavat tai pyrkivät loukkaamaan uhrin koskemattomuutta. Se voi olla koskettelua, pakottamista koskettelemaan sekä painostamista tai pakottamista seksuaalisiin tekoihin. Seksuaalirikokset on määritelty rikoslaissa. Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen kohdistuva häirintä voi olla katseita, eleitä tai ehdotuksia, jotka kohde kokee epämiellyttävinä ja ahdistavina. Ne aiheuttavat hämmennystä ja pelkoa sekä vaikuttavat kielteisesti omaan koskemattomuuden ja turvallisuuden tunteeseen.

Ilmiön yleisyys

Vain pieni osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta tulee viranomaisten tietoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan alakoulun neljännen ja viidennen luokan oppilaista vajaat viisi prosenttia on kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana. Tyttöjen ja poikien kokemusten välillä ei ole merkittävästi eroja. Pieni osa alakoululaisista on kokenut myös koskettelua tai painostamista kosketteluun. Yläkoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevista tytöistä häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua on kokenut kolmasosa, pojista selvästi harvemmat. Yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitosten tytöistä noin joka kymmenes on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista pojista seksuaalista väkivaltaa on vuoden aikana kokenut muutama prosentti vastaajista.

Vaikutukset lapseen

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on erityisen haavoittava väkivallan muoto, sillä se vaarantaa syvästi lapsen kasvua ja kehitystä loukkaamalla intimiteettiä ja oikeutta omaan ruumiiseensa ja seksuaalisuuteensa. Seksuaalisen väkivallan seuraukset ovat usein pitkäkestoisia.

Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää ja siten myös salailua, jonka vuoksi apua ei uskalleta hakea ja pyytää.  Seksuaalisuuteen kohdistuva väkivalta traumatisoi uhria ja voi aiheuttaa traumaperäisiä stressireaktioita joko välittömästi tapahtuman jälkeen tai viiveellä, joskus vasta vuosienkin jälkeen. Väkivallan varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta uhrille voidaan tarjota apua. Väkivallan tekijöiden hoitoon ohjaus on myös tärkeää.

Mitä koulutuspäivä tarjoaa?

Tampereen tilaisuudessa 22.10.2019 kuullaan puheenvuoroja muun muassa siitä, miten lasten ja nuorten seksuaalisuuteen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ehkäistä ja tunnistaa sekä miten pitäisi toimia silloin, kun lapsi tai nuori on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.  Sisä-Suomen poliisin puheenvuoro luo katsauksen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tilanteeseen Pirkanmaalla. Lisäksi katsotaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa terveydenhuollon näkökulmasta ja tutustutaan seksuaalikasvatuksen mahdollisuuksiin edistää lasten turvallisuutta.  Netti on aiempaa selkeämmin nuorten seksuaalisen häirinnän ja saalistamisen kanava, joten kuulemme päivän aikana myös, kuinka lapsen turvallista verkkoelämää voidaan tukea.
 

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

Kutsu ja ohjelma:

TUNNISTA, AUTA, EHKÄISE – Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta


Lue lisää aiheesta:

Lisätietoja:     

Ylitarkastaja Sini Männistö, p. 0295 018 568, etunimi.sukunimi@avi.fi, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, p. 050 411 2434, etunimi.sukunimi@tampere.fi, Tampereen kaupunki

 

 

 


Päivitetty