Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Oulun kaupungin toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ajan tasalla

Pohjois-Suomi                                                                                                                                                       
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys Oulun kaupungille saattaa toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lain mukaisiksi on rauennut. Päätös velvoittaa kuitenkin edelleen Oulun kaupunkia huolehtimaan siitä, että toimeentulotukihakemusten käsittelyajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lain mukaisesti. Aluehallintovirasto seuraa tilannetta.

Oulun kaupungin toimeentulotuen käsittelyajoissa on ollut viivytyksiä ja aluehallintovirasto määräsi 23.6.2015 antamallaan päätöksellä Oulun kaupunkia saattamaan toimeentulotukilain mukaisten hakemusten käsittelyajat lain mukaisiksi 30.9.2015 mennessä 200.000 (kahdensadantuhannen) euron sakon uhalla ja velvoitti huolehtimaan siitä, että toimeentulotuen käsittelyajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lain mukaisesti.

Oulun kaupunki on toimittanut selvityksen toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista ajalta 1.4.2015-30.9.2015 aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto on katsonut, että Oulun kaupungin toimeentulotukihakemusten käsittelyajat olivat 30.9.2015 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 30.11.2015 antaman päätöksen mukaan 23.6.2015 annettu määräys Oulun kaupungille saattaa toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lain mukaisiksi on rauennut. 

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa Oulun kaupunkia kuitenkin huolehtimaan siitä, että toimeentulotukihakemusten käsittelyajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lain mukaisesti. Aluehallintovirasto seuraa toimeentulotukilain mukaisten hakemusten käsittelyaikoja Oulun kaupungissa ja on pyytänyt Oulun kaupunkia toimittamaan tiedot hakemusten käsittelyajoista kuukausittain ajalta 1.10.2015-31.3.2016.
 

Lisätietoja
Lakimies Heli Kajava, p. 029 501 7567
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Päivitetty