Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valvonnasta ohjaukseen 20162019

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–2019 on julkaistu. Valvontaohjelma linjaa aluehallintovirastojen ja Valviran valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopistealueet vuodelle 2016.

Valvontaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden avulla, joissa huomioidaan palveluiden rakenne, palveluiden saatavuus sekä palveluiden sisältö ja laatu.

Painopiste valvontatyössä on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa, kuten toimintayksiköiden omavalvonnan tukemisessa ja varmistamisessa. Omavalvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökuntansa toimintaa ja tuottamiensa palvelujen laatua.

Valvonnassa valvonta muuttuu myös entistä vuorovaikutteisemmaksi: valvontaohjelmakaudella toteutetaan erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjaus- ja arviointikäyntejä. – Tilaisuuksissa painotetaan niitä yhteisesti sovittuja aiheita, joissa on erityisesti katsottu tarvittavan ohjausta, kertoo suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen. Tilaisuudet mahdollistavat myös hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen ja parantavat osaltaan palvelun järjestämisvastuussa olevien toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Valvontaviranomaiset analysoivat oman toimintansa vaikuttavuutta mm. palvelun lopputuloksessa tapahtuvan muutoksen perusteella.

Painopisteet riskien perusteella 2016

Suunnitelmallista valvontaa suunnataan vuosittain riskinarvioinnin perusteella valituille valvontakohteille eli kohteisiin, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi. Vuoden 2016 painoalueiksi on valittu seuraavat: 

  1. Päivystystoiminta
  2. Kotiin annettavat palvelut
  3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut
  4. Hoitoon pääsyn enimmäisajat sekä toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat
  5. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa


Valvontaohjelman painoalueiden toimeenpanosta viestitään aktiivisesti. Vuoden 2016 valvontatoimien edistymistä voi seurata esimerkiksi Twitterissä (#sotevalo16) ja Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma


Lisätietoja

Aluehallintovirasto: sosiaali- ja terveydenhuollon ylitarkastaja Aija Ström, p. 0295 018 593
Valvira: suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö (valvontaohjelma yleisesti) Hanna Toiviainen, p. 0295 209 619, @HKToiviainen


Päivitetty