Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Viestinnän teko -kunniakirja Pelastusopiston yliopettaja Johanna Franzénille

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2015 Viestinnän teko -kunniakirjan Pohjois-Savossa Pelastusopiston yliopettaja Johanna Franzénille aktiivisesta tämän päivän mediaympäristön käyttömahdollisuuksien selvittämisestä häiriötilanneviestinnässä.

Yliopettaja Johanna Franzén vie erittäin voimakkaasti eteenpäin kuntien ja muiden toimijoiden häiriötilanneviestinnän koulutusta ja toteuttaa sitä hyvin määrätietoisesti. Franzénin persoonan ilmentämä positiivinen innostus ja kiinnostus asiaa kohtaan innostavat myös muita paneutumaan asiaan. Hän etsii aktiivisesti keinoja sosiaalisen median ja muun nykyteknologian hyödyntämisestä häiriötilanneviestinnässä. Mitä ilmeisimmin Franzénin toimintaperiaate on: miksi keksiä pyörää uudelleen. Hän osallistuu ja jakaa tietotaitoaan aktiivisesti, myös eri mediaympäristöissä. Johanna Franzénin toimintatapa on yhtä kuin hänen näkemyksensä kriisiviestinnästä:

"Kriisiviestintää voi tehdä tehokkaasti, kun tuntee nykyaikaisen mediaympäristön. Viranomaisen on oltava läsnä niillä pinnoilla missä kansalaisetkin ovat: niin verkossa, sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä printissäkin. Kun tuntee nykyaikaisen median pelisäännöt, osaa pelata siellä mukana. Onnistunut kriisiviestintä edellyttää muuttuvassa maailmassa yhä enemmän toiminnan etukäteissuunnittelua ja henkilöstön kouluttamista."

Viestinnän teko -kunniakirja luovutettiin yliopettaja Johanna Franzénille 15.12.2015 perinteisessä toimittajien joulutapaamisessa Kuopiossa. Viestinnän teko -kunniakirja myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteisölle, yritykselle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka viestinnän toimenpitein on tukenut aluehallintoviraston keskeisten tavoitteiden eli oikeusturvan, hyvinvoinnin tai turvallisuuden toteutumista.

Lisätietoja:
ylijohtaja Elli Aaltonen, p. 0295 016 868, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

 


Päivitetty