Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hoitoonpääsyn tilanne perusterveydenhuollossa lokakuussa 2018

Pohjois-Suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu, lokakuu). Valvonnan suunnittelu perustuu näihin tietoihin.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot perustuvat terveyskeskusten ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tietojärjestelmistä suoraan poimittaviin perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitustietoihin (AvoHILMO). Hoitoonpääsyn raportointi käsittää terveyskeskusten terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutumisen. Valvonta käynnistetään, jos terveyskeskuksista ei ole saatu AvoHILMO-tietoja tai jos lääkärille on yli kolme kuukautta jonottaneita tai hammaslääkärille yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016-2019 (pdf). Kysely yhteydensaannista ja tietojen julkaisemisesta johtaville lääkäreille toteutetaan kerran vuodessa, keväisin.

Lokakuussa 2018 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella pääosa potilaista (58 %) pääsi saman päivän aikana lääkärin vastaanotolle; 47 päivää jonottaneita oli 5 prosenttia, 2–4 viikkoa jonottaneita oli 22 prosenttia ja 1–3 kuukautta jonottaneita oli 8 prosenttia. Koko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella yli 90 päivää jonottaneita potilaita oli alle 8 prosenttia (n=2123).  Yli 90 päivää jonottaneita potilaita oli eniten Kuusamossa ja Oulussa. THL:n selvityksen mukaan hoitoonpääsyn tiedot puuttuvat Puolangan, Lumijoen ja Muhoksen terveyskeskusten osalta.

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy lokakuussa 2018

Lokakuussa 2018 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 42 prosenttia potilaista pääsi samana päivänä hammaslääkärin vastaanotolle. 4–21 päivää jonottaneita potilaita oli 12 prosenttia, 22–90 päivää jonottaneita 27 prosenttia, 91–180 päivää jonottaneita 10 prosenttia ja yli 180 päivää jonottaneita potilaita oli alle 7 prosenttia. (n=2911). Yli 180 päivää jonottaneita potilaita oli eniten Kuusamossa, Oulussa ja Raahessa. THL:n selvityksen mukaan tiedot puuttuvat Puolangan ja Oulaisten terveyskeskuksesta.

Hoitotakuu lyhyesti

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Laki määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Potilaan saaman ja tarvitseman hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, hoidosta päättää lääkäri.

Arkipäivisin tulee terveyskeskukseen saada välitön yhteys. Kiireettömän hoidon arviointiin tulee päästä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, ellei asia hoidu puhelinneuvonnalla. Yhteydenotosta laaditaan kirjallinen asiakirja (merkintä sairaskertomukseen). Itse hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu. Aluehallintovirasto käynnistää tarvittavat valvontatoimenpiteet.

Hoitoonpääsyn valvonta on osa aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, jonka toimeenpanoa voi seurata nyt sosiaalisessa mediassa #sotevalo18 ja ensi vuonna #sotevalo19. Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuoltoa valvovat aluehallintovirastot.

Lisätietoja:
terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, p. 040-5785 910
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty