Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hyviä uutisia Itä-Suomesta - kunniakirja Rautalammin kunnan keskuskeittiön henkilökunnalle

Itä-Suomi

Rautalammin kunnan keskuskeittiön henkilökunta sai Itä-Suomen aluehallintoviraston kunniakirjan esimerkillisestä kouluruokailun toteuttamisesta oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen edistämiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Rautalammin kunnan keskuskeittiön henkilökunnalle kunniakirjan esimerkillisestä kouluruokailun toteuttamisesta oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen edistämiseksi.

Rautalammilla on tehty esimerkillistä työtä. Tarjottava ruoka on hyvää ja monipuolista sekä usein lähiruokaa, joka maistuu niin koululaisille kuin henkilökunnallekin. Oppilaiden toiveita kuunnellaan, opettajat näyttävät hyvää esimerkkiä ja keittiössä on hyvä yhteishenki tehdä maittavaa ruokaa.

Sirkka Jakonen, Ritva Pöntinen ja Terttu Salo.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen luovutti kunniakirjan torstaina 20.12.2018 Rautalammilla. Kunniakirjan vastaanotti keskuskeittiön henkilökunnan puolesta Ritva Pöntinen. Kuvassa ylijohtaja Sirkka Jakonen (vas.), ravitsemispäällikkö Ritva Pöntinen sekä rehtori Terttu Salo.

Kouluruokailulla on pitkät perinteet. Jo vuonna 1943 ensimmäisenä maana maailmassa Suomessa säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Siihen sallittiin viiden vuoden siirtymäaika. Maassamme on tarjottu maksuton kouluruoka kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien, siis 70 vuotta.

Kouluruokailun suosiossa on isoja eroja kuntien välillä. Kouluterveystutkimuksen mukaan enimmillään jopa 60 % kunnan peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista jättää kouluruoan syömättä. Usein syyksi sanotaan, ettei ruoka maistu tai ei ole nälkä. Kouluterveystutkimuksen mukaan Rautalammilla, ainoana kuntana Suomessa, kaikki 8. ja 9. luokkalaiset syövät kouluruuan koulupäivän aikana.

Kouluruokailun järjestäminen on kirjattu perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin ja niiden avulla edistetään oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Koulun tarjoama lounas on oppitunti muiden joukossa. Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Koulupäivän aikainen ruokailu turvaa jaksamista ja on olennainen osa hyvinvointia.

Opetushallitus on asettanut tavoitteeksi, että kaikki oppilaat syövät koulun tarjoaman lounaan. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että oppilaat voivat olla mukana kehittämässä kouluruokailua, vaikuttamassa ruokailutapahtumaan, kouluruokaan ja ruokalistaan.

Itä-Suomen aluehallintovirasto päätti tämän vuoden alussa nostaa esiin hyviä uutisia Itä-Suomesta. Valvontaviranomaisen toiminnasta useimmin uutisiin päätyy tapaukset, jolloin on havaittu epäkohtia tai puutteita lainsäädännön noudattamisessa. Toimintaamme kuuluu vahvasti vuorovaikutteinen ohjaus ja arviointi jälkikäteisen valvonnan ohella. Päätimme huolella seurata, mitä hyviä uutisia aluehallintoviraston toimialoihin ja toimijoihin liittyen kuulemme. Tällaiset hyvät uutiset päätimme huomioida Hyviä uutisia -kunniakirjalla. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialoja ovat opetus- ja kulttuuritoimi, sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja varautuminen, työsuojelu sekä ympäristöluvat.

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty