Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kiteen Evankeliselle opistolle kunniakirja pitkäjänteisestä työstä romanien yhdenvertaisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kunniakirjan Kiteen Evankeliselle opistolle pitkäjänteisestä työstä romanien yhdenvertaisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä.

Opisto on aukaisut ovet Kiteen ja lähialueen romaneille sekä huolehtinut, että romanit tulevat huomioon otetuiksi yhtenä kohderyhmänä opiston toiminnassa.

Romanit ovat osa opiston toimintaa joko suoranaisesti omana toimintana tai yhteistyössä muiden kiteeläisten toimijoiden kanssa. Toimintoja on vuosien aikana ollut useita, kuten hankkeet

  • Yhteiskunnallisesti aktiivinen romaniyhteisö Mikkelin ja Keski-Karjalan seuduille, jossa mm. perustettiin romaniyhdistys ja tuettiin yhdistyksen alkuvaiheen toimintaa.
  • Elämän pitkospuu -hanke vuosina 2015 - 2016, jossa tavoitteena oli tarjota uudenlaista opinnollisen kuntoutuksen koulutusta maahanmuuttajille, romaneille ja pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti työllistyville. Koulutuksessa tarjottiin elämänkaariajatteluun pohjautuen ja tietotekniikkaa hyväksi käyttäen uudentyyppistä koulutusta, jonka tavoitteena oli edistää osallistujien hyvinvointia ja itsensä kehittämistä oman elämänhallinnan, tavoitteiden asettamisen ja tulevaisuuden suunnittelun kautta.
  • Rom ROM-EQUAL -projekti vuosina 2005 - 2007, jossa toistuvien toimintojen kautta luotiin tukimalleja romaniaikuisten koulutukseen.

Toiminta ja yhteistyö jatkuu. "Opisto ajattelee ne meidän romanit ja romanit sanoo se meidän opisto."

Keskellä Eeva Nygren, vasemmalla Heidi Luukkainen ja oikealla Helena Valentin.

Suunnittelija Helena Valentin Itä-Suomen aluehallintovirastosta luovutti tunnustuksen Kiteellä 13.12.2018. Kuvassa keskellä opiston rehtori Eeva Nygren, vasemmalla Heidi Luukkainen, sivistystyön vastuuopettaja ja oikealla tunnustuksen luovuttanut suunnittelija Helena Valentin Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisätietoja
suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty