Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lapin alueellinen Liikkuva koulu -palkinto Muonion kunnalle

Lappi

Lapin alueellinen Liikkuva koulu -palkinto myönnettiin Muonion kunnalle. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa. Palkintoraha on tarkoitettu käytettäväksi oppilaiden liikkumisen edistämiseen. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Muonion Liikkuva koulu -hanke on pienen kunnan keskeinen oppilaiden liikunta-aktiivisuutta lisäävä hanke. Kunta on edistänyt oppilaiden liikunnallisuutta oppilaiden ja henkilökunnan aktiivisella vertais- ja liikuntaohjaajakouluttamisella. Lisäksi kunta on panostanut koulun piha-alueen liikunnallisuuden parantamiseen erillisen liikuntapaikkahankkeen avulla. Kunnan panostus oppilaiden ja nuorison liikunnan lisäämiseksi on ollut merkittävää suhteessa kunnan pieneen kokoon. 

Aluehallintoviraston esitys Lapin alueen Liikkuva koulu -kunnaksi on tehty yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n kanssa. Lapin Liikunta ry:n rooli hankkeiden tukemisessa, neuvonnassa ja kouluttamisessa on tärkeä.      

Lapin alueella Liikkuva koulu -ohjelman valtionavustusta peruskouluille myönnettiin lukuvuodelle 2018–2019 yhteensä 15 hankkeelle. Hankkeet sijoittuivat Lapin 21 kunnasta 14 kunnan alueelle. Hankkeille myönnetyt valtionavustukset olivat yhteensä 200 200 euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu -palkinnon esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Vuonna 2018 myönnetään yksi valtakunnallinen ja kuusi alueellista palkintoa. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

Lisätietoja:
liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396


Päivitetty