Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Näyttääkö kaupan vaaka oikein?

"Numero 47, banaani. Noin." Ja hintalappu banaaninipun kylkeen kiinni. Oletko koskaan epäillyt kaupan vaa´an näyttämää grammamäärää? Vaa´an tulee näyttää paino oikein, sillä se on mittauslaite, jolla määritellään ostettavan tuotteen määrä ja sen mukaan hinta, jonka asiakas tuotteesta maksaa.

Kaupan vaaka ja polttoainemittari ovat arkipäivän elämään liittyviä mittauslaitteita.  Niiden tulee olla kunnossa, jotta kuluttaja saa oikean määrän tuotetta ja myyjä oikean korvauksen myymästään tuotteesta. Mittauslaitteiden soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen ja että laite näyttää oikean mittaustuloksen valvotaan aluehallintoviraston (AVI) tekemillä tarkastuskäynneillä.

AVI valvoo, että kaupankäynnissä käytettävät vaa´at varmennetaan kolmen vuoden ja polttoainemittarit kahden vuoden välein. Myös torikaupassa käytettävät vaa'at on varmennettava säännöllisesti kolmen vuoden välein. Laitteessa tulee olla hyväksyntätarra (varmennusmerkki) varmennuksesta. Varmennuksen yhteydessä tarkistetaan, että mittalaite näyttää mittaustuloksen oikein ja että se soveltuu käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön. Mittalaitteiden varmennuksia hoitavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastuslaitokset.

Varmennusmerkin lisäksi tarkastuslaitos voi kiinnittää vaakaan informatiivisen tarran, jossa kerrotaan koska varmennus vanhentuu. Infotarra ei ole välttämätön.

 Varmennusmerkki          Infotarra

 

Mikäli epäilet, että mittauslaite ei mittaa oikein, kannattaa asiasta kertoa laitteen omistajalle. Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä on tarkoitukseen soveltuva ja vaatimusten mukainen mittauslaite. Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

AVI ilmoittaa säädösten vastaisesta mittauslaitteesta Tukesille. Tukes voi kieltää säädösten vastaisen mittauslaitteen käytön. Säädösten rikkomisesta voi olla seurauksena myös sakkorangaistus, uhkasakkomenettely tai jopa tutkintapyyntö poliisille.

AVI valvoo yhdessä Tukesin kanssa, että mittauslaitteet soveltuvat aiottuun käyttöön ja ovat säädösten mukaan varmennettuja.

Lisää tietoa mittauslaitevalvonnasta on AVIn ja Tukesin nettisivuilla.
 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI: tarkastaja Antti Manninen, p. 0295 016165
Itä-Suomen AVI: tarkastaja Kirsi Juntunen, p. 0295 016 902
Lapin AVI: tarkastaja Soile Kangas, p. 0295 017 363
Lounais-Suomen AVI: tarkastaja Helena Pousi, p. 0295 018 103
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: ylitarkastaja Kari Lehtonen, p. 0295 018 794
Pohjois-Suomen AVI: tarkastaja Tuija Karppinen, p. 0295 017 568


Päivitetty