Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet lupa-asiat marraskuussa 2018

Etelä-Suomi

Liitteenä olevasta luettelosta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa tekemät sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet asiat.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä lupaviranomaisena ylläpitää valtakunnallista rekisteriä lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä ja tilastointia varten.

Luvanvaraisiksi säädettyjen ammattien harjoittajien, kuten lääkäreiden sekä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, on haettava lupa tai tehtävä toiminnastaan ilmoitus, jonka lupaviranomainen hyväksyy ja merkitsee rekisteriinsä.


Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset sekä vireille tulleet lupa-asiat, marraskuu 2018


Lisätietoja:
ylitarkastaja Anne Hämäläinen
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty