Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Varhaiskasvatuslaki uudistui – mitä tietoja viranomaisille ilmoitetaan, kun päiväkoti aloittaa tai muuttaa toimintaansa?

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä (772/2018) astuivat voimaan 1.9.2018. Mitä asiakirjoja nyt pitää toimittaa ja minne?

Yksityinen päiväkoti toimittaa asiakirjansa kunnalle

Yksityinen päiväkoti ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin se on toimittanut kunnan valvovalle viranomaiselle kaikki asiakirjat, jotka koskevat toiminnan aloittamista ja muuttumista. Viranomaisen on myös hyväksyttävä ne. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuin toiminta alkaa, vastuuhenkilö vaihtuu tai tapahtuu jokin muu olennainen muutos. Ilmoitus toimitetaan kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Kun viranomainen on saanut ilmoituksen, tekee se tarkastuskäynnin päiväkotiin. Tällä käynnillä varmistetaan, että toimintaympäristö ja siellä annettava varhaiskasvatus vastaavat säädettyjä edellytyksiä.

Kunta toimittaa tiedot aluehallintovirastoon

Kun kunta on hyväksynyt asiakirjat ja tehnyt tarkastuskäynnin yksityiseen päiväkotiin, allekirjoittaa se ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen aluehallintovirastoon. Yksityinen päiväkoti ei siis itse toimita asiakirjoja aluehallintovirastoon. Lomakkeet löytyvät sekä osoitteesta www.avi.fi että www.suomi.fi.

Aluehallintovirasto tallentaa yksityisiä päiväkoteja koskevat tiedot rekisteriinsä. Kunnan viranomainen puolestaan pitää rekisteriä yksityisistä perhepäivähoitajista.

Lomakkeet:

  • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta (pdfword)
  • Ilmoituksenvaraista varhaiskasvatustoimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf, word)
  • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta (pdfword
  • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilön vaihtumisesta (pdfword)

Lisätietoja:

Leila Korhonen
ylitarkastaja
opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Itä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 016 224
etunimi.sukunimi@avi.fi

Kaaviokuva: Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan rekisteröinti.


Päivitetty