Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vuoden 2018 Sisäilmateko -kunniakirja Kontiolahden kunnalle sekä Sisäilmatalo Kärjelle

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2018 Sisäilmateko -kunniakirjan Kontiolahden kunnalle sekä Sisäilmatalo Kärjelle esimerkillisestä lapset ja nuoret huomioon ottavasta Sisäilmakummi-toiminnasta.

Vuoden sisäilmateko 2018 -tunnustuksen saajilla on perehtyneisyyttä aiheeseen, vahvaa asiantuntijuutta sekä kykyä uudenlaiseen yhteistyöhön. Tunnustuksen saajat ovat osoittaneet erityisen hyviä viestinnällisiä taitoja lasten ja nuorten ollessa kohderyhmänä haastavasta aiheesta. Ennen kaikkea tunnustuksen saajat ovat osoittaneet positiivista asennetta sekä halua kehittää käytössä olevia menettelytapoja, joiden avulla sisäilma-asioita lähestytään uudella, aktiivisella sekä rohkealla tavalla.  

Sisäilmakummi-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja hälventää sekä oikaista mahdollisesti väärän tiedon aiheuttamaa huolta. Erityisen merkitykselliseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi toteutustavan, jossa lapsille ja nuorille puhutaan asioista suoraan ja avoimesti, mutta oikea taso huomioon ottaen. Lapsia ja nuoria kuunnellaan ja kuullaan sekä varataan heille vaikutusmahdollisuuksia.

Kummin tehtäviin kuuluu osallistua kristilliseen kasvatukseen mahdollisuuksien ja kykyjensä mukaan. Mutta päävastuu on vanhemmilla. Tärkeämpää kuin kasvatusvelvollisuuksien pohtiminen on halu luoda kummilapseen erityinen, lämmin ja luottamuksellinen suhde. Niin se on sisäilma-asioissakin.

Vasemmalta lukien Annamari Kärki, Jukka-Pekka Kärki, Jere Penttilä, Juha Rytkönen, Matti Ruuska, Ulla Ahonen ja Lari Hölttä.

Tunnustus luovutettiin torstaina 13.12.2018 median joulutilaisuuden yhteydessä Itä-Suomen aluehallintoviraston tiloissa Joensuussa. Kuvassa vasemmalta lukien tunnustuksen vastaanottaneet hallintojohtaja Annamari Kärki ja toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärki, kunnanjohtaja Jere Penttilä ja rehtori Juha Rytkönen sekä tunnustuksen luovuttaneet johtaja Matti Ruuska, johtaja Ulla Ahonen sekä ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Vuoden sisäilmateko -kunniakirja myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteisölle, yritykselle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on esimerkillisellä tavalla tukenut Itä-Suomen aluehallintoviraston tavoitteita turvallisen ja terveellisen elinympäristön sekä Terveet tilat 2028 -ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty