› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen ilmoituksesta

 

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Asumisoikeusyhdistyksessä tai osuuskunnassa on oltava kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos asumisoikeusyhdistyksessä tai osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja säännöissä ei määrätä toisin.

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa.

Mikäli toiminnantarkastajaa ei ole valittu lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää toiminnantarkastajan ilmoituksesta siten, kuin laissa säädetään tilintarkastajan määräämisestä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi silloin, kun kokouksessa valittu toiminnantarkastaja on eronnut tehtävästä.

Ilmoituksen saa tehdä kuka tahansa.

Aluehallintoviraston määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, ja se on voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle on säädetyssä järjestyksessä valittu toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajan sijainen aluehallintoviraston määräämän toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajan sijaisen tilalle.

Aluehallintovirasto ei voi antaa määräystä sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Ilmoituksen liitteet:

  • jäljennös yhteisön enintään kolme kuukautta vanhasta rekisteriotteesta ja yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
  • ehdotus toiminnantarkastajaksi, ja ehdotetun toiminnantarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään.

Ilmoituksen perusteella annettu aluehallintoviraston päätös on maksuton.

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

Päivitetty