› Graafinen versio

Uutiset ja uutiskirjeet 2018

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2018 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2018

Seinäjoen asiakasareenassa kuultiin vammaispalveluiden käyttäjien kehitysehdotuksia

Länsi- ja Sisä-Suomi

Valvira ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät 12.6.2018 Seinäjoella vammaispalvelujen käyttäjille asiakasareenan, jossa asiakkaat itse pääsivät kokemusasiantuntijoina vaikuttamaan vammaispalvelujen valvonnan kehittämiseen.

Tilaisuudessa keskusteltiin aktiivisesti muun muassa vammaisten itsemääräämisoikeudesta, terveydenhuollon palveluiden toteutumisesta sekä palveluntarpeen arvioinnista. Teemoja käsiteltiin ryhmissä keskustellen niin, että osallistujat pääsivät jakamaan kyseisten aiheiden haasteita, hyviä kokemuksia ja kehittämisajatuksia.

Asiakasareenoista saadut tiedot kootaan sekä alueittain että valtakunnallisesti, ja niitä hyödynnetään valvontaa suunniteltaessa sekä palvelujen järjestäjien ja tuottajien ohjauksessa. Tarkoituksena on taata asiakkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut. 

Seinäjoen tilaisuus oli neljäs Valviran ja aluehallintovirastojen tänä vuonna järjestämä asiakasareena. Alueellisten asiakasareenoiden tavoitteena on osallistaa vammaispalveluiden ja ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden käyttäjiä. Tilaisuuksissa keskustellaan muun muassa palvelujen asiakaslähtöisestä toteuttamisesta, omaishoidosta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä omavalvonnasta.

Asiakasareenat toteutetaan osana Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa. Voit seurata valvontaohjelman etenemistä Twitterissä hashtagilla #sotevalo18. 

Lisätietoja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:
Milja Markkanen
sosiaalihuollon ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@avi.fi,
p. 0295 018 522

Lisätietoja Valvirassa:
Elina Uusitalo
ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@valvira.fi,
p. 0295 209 334

 


Päivitetty