Vakuuden vapauttaminen

Vakuuden asettajan on itse kirjallisesti pyydettävä vakuuden vapauttamista ja esitettävä selvitys edellytysten täyttymisestä. Vakuuden vapauttamisen edellytykset riippuvat siitä perusteesta, jonka nojalla vakuus on asetettu. Esimerkiksi tietyissä tapauksissa vakuuden asettajan tulee antaa aluehallintovirastolle selvitys viranomaisen tai oikeuden päätöksen tulosta lainvoimaiseksi (mm. vesilaki 3 luku 17 §, 11 luku 20 §, 15 luku 7 §, ympäristönsuojelulaki (86/2000) 69 §,  ympäristönsuojelulaki (527/2014) 127 § ja lunastuslaki 84 §).

Vakuuden vapauttaminen voi myös olla riippuvainen muun viranomaisen vakuuden vapauttamista koskevasta päätöksestä.

Vakuuden vapauttamisesta ei peritä erikseen suoritemaksua.

Ympäristölupavastuualueen antamasta vakuuden vapauttamispäätöksestä peritään kuitenkin valtioneuvoston maksuasetuksen mukainen maksu.

Tietoa alueelta

Vakuuden vapauttaminen - Lappi

Yhteystiedot:

lakimies Juha Lämsä, puh. 0295 017 370, juha.lamsa(at)avi.fi


Päivitetty

lomakkeet