Vesilupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset 2011 - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  vesilupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Joulukuu

Hakija / Sökanden

Kunta / Kommun

Asia / Ärende

Päätös pvm. / Beslutsdatum

Diaarinumero / Diarienummer

Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)

Kolarin kunta

Kolari

Pasmajärven kunnostus

20.12.2011

PSAVI/102/04.09/2010

77/11/2
Päätös (pdf)

Kelujärven osakaskunta / Ari Vaarala

Sodankylä

Kalaesteen rakentaminen Kelujärven luusuaan

19.12.2011

PSAVI/64/04.09/2011

78/11/2
Päätös (pdf)

Hellgren Pekka

Tornio

Liakanjoen suualueen ruoppaus

12.12.2011

PSAVI/60/04.09/2011

76/11/2
Päätös (pdf)

Nordic Mines Oy

Raahe

Vaarainjärven maapadon rakentaminen ja töidenaloittamislupa

5.12.2011

PSAVI/5/04.09/2011

75/11/2
Päätös (pdf)

Marraskuu

Koskienergia Oy

Siikajoki

Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa

28.11.2011

PSAVI/48/04.09/2011

74/11/2
Päätös (pdf)

Kemin Ajotilaus Oy

Keminmaa

Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolelta tilalta Hyypiö RN:o 11:28

24.11.2011

PSAVI/159/04.09/2010 

73/11/2
Päätös (pdf)

UPM-Kymmene Oyj Renforsin Ranta

Kajaani

Veden johtaminen Kajaaninjoesta Renforsin Rannan teollisuusalueella

21.11.2011

PSAVI/35/04.09/2011

71/11/2
Päätös (pdf)

Tornion kaupunki

Tornio

Tornionjoen ruoppaus Nordbergin möljän ja vanhan sillan välillä

18.11.2011

PSAVI/17/04.09/2011

72/11/2
Päätös (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Liminka

Temmesjoen alaosan pohjapadon lupamääräysten tarkistaminen

17.11.2011

PSAVI/9/04.09/2011

70/11/2
Päätös (pdf)

Meri-Lapin Vesi Oy

Tervola

Kauvonkankaan pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen

15.11.2011

PSAVI/29/04.09/2011

69/11/2
Päätös (pdf)

Lokakuu

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kuusamo

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Ihtinkijärven alitse

18.10.2011

PSAVI/31/04.09/2011

67/11/2
Päätös (pdf)

Rovaniemen kaupunki Napapiirin Vesi

Rovaniemi

Vesijohdon rakentaminen Sinettälammen alitse ja töidenaloittamislupa

14.10.2011

PSAVI/52/04.09/2011

66/11/2
Päätös (pdf)

Syyskuu

Puolangan kunta

Puolanka

Louhenjoen ruoppaaminen sekä töidenaloittamislupa

29.9.2011

PSAVI/32/04.09/2011

64/11/2
Päätös (pdf)

Puolangan kunta

Puolanka

Louhenjoen ruoppaaminen sekä töidenaloittamislupa

29.9.2011

PSAVI/32/04.09/2011

64/11/2
Päätös (pdf)

JAJ Palvelut Oy

Kajaani

Oulujärven Jormuanlahden ranta-alueen ruoppaus Pöyhölänniemessä

28.9.2011

PSAVI/30/04.09/2011

63/11/2
Päätös (pdf)

Leivin Vesihuolto Oy

Kittilä

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Levijoen alitse ja töidenaloittamislupa

20.9.2011

PSAVI/44/04.09/2011

61/11/2
Päätös (pdf)

Kuhmon kaupunki

Kuhmo

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Lammasjärven ja Haatajanjärven välisen salmen alitse sekä töidenaloittamislupa

6.9.2011

PSAVI/19/04.09/2011

60/11/2
Päätös (pdf)

Metsähallitus Länsi-Lappi

Kittilä

Kivijoen sillan uusiminen

2.9.2011

PSAVI/15/04.09/2011

59/11/2
Päätös (pdf)

Elokuu

Rovaniemen kaupunki Napapiirin Vesi

Rovaniemi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla

31.8.2011

PSAVI/10/04.09/2011

58/11/2
Päätös (pdf)

Söderström Leena

Tornio

Ranta-alueen ruoppaus tilan Ainola 8:27 edustalla olevalla Torniojoen vesialueella, Tornio

29.8.2011

PSAVI/137/04.09/2010

56/11/2
Päätös (pdf)

Haapajärven kaupunki

Haapajärvi

Paineviemärin rakentaminen Ylipäänjärven ja Lohijoen alitse sekä töidenaloittamislupa

24.8.2011

PSAVI/20/04.09/2011

54/11/2
Päätös (pdf)

Karjalaisenniemen vesiosuuskunta

Posio

Vesijohdon rakentaminen Yli-Suolijärven Hietalahden ja Luksuan kanavan alitse

24.8.2011

PSAVI/21/04.09/2011

55/11/2
Päätös (pdf)

Heinäkuu

Suomussalmen kunta

Suomussalmi

Juntus- ja Kulmajärven luhdan kunnostaminen

26.7.2011

PSAVI/158/04.08/2010

53/11/2
Päätös (pdf)

Kantokylän vesiosuuskunta

Kuusamo

Vesijohdon rakentaminen Välijärven alitse

21.7.2011

PSAVI/124/04.09/2011

52/11/2
Päätös (pdf)

Isohätälä Kari

Haukipudas

Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuolelta Onkamonselkä-Hietakangas -pohjavesialueelta ja maanottoalueen maisemointi

18.7.2011

PSAVI/144/04.09/2010

49/11/2
Päätös (pdf)

TeliaSonera Finland Oyj

Rovaniemi

Valokaapelin rakentaminen Keinuvuopajan alitse

18.7.2011

PSAVI/7/04.09/2011

51/11/2
Päätös (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Haapajärvi, Reisjärvi ja Sievi

Korpisenlampien ja Iso-Juurikkajärven säännöstelyn alarajojen nostaminen ja Iso-Juurikan kevätalennuksen aikaistaminen ja asteikkokorkeuksien tarkistaminen

15.7.2011

PSAVI/157/04.09/2010

48/11/2
Päätös (pdf)

E. ON Kainuun Sähköverkko Oy

Kuhmo

Kaapelin rakentaminen Lammasjärven alitse ja töidenaloittamislupa

14.7.2011

PSAVI/16/04.09/2011

50/11/2
Päätös (pdf)

Blanco Sequeiros Alberto

Blanco Sequeiros Sanna

Rovaniemi

Viemäriputken rakentaminen Saarenputaan alitse

6.7.2011

PSAVI/27/04.09/2011

45/11/2
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Kajaani, Paltamo, Vaala ja Muhos

Oulujärven säännöstelyyn liittyvän kalatalousvelvoitteen toimeenpano vuosina 2011-2014 ja kalatalousvelvoitetta koskevan lupamääräyksen muuttaminen

5.7.2011

PSAVI/148/04.09/2010

43/11/2
Päätös (pdf)

Kesäkuu

Inarin kunta

Inari

Koppelon venesataman rakentamista koskevan päätöksen nro 25/04/1 lupamääräysten muuttaminen sekä päätöksessä nro 7/08/1 määrätyn rakentamisajan jatkaminen

29.6.2011

PSAVI/140/04.09/2010

42/11/2
Päätös (pdf)

Rudus Oy

Keminmaa

Kallion louhiminen pohjavedenpinnan alapuolelta tilalta Rajabetoni RN:o 14:49

28.6.2011

PSAVI/123/04.09/2010

40/11/2
Päätös (pdf)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri

Tornio

Färinrannan sillan rakentaminen ja vanhan Liakanjoen sillan muuttaminen kevyen liikenteen sillaksi

28.6.2011

PSAVI/133/04.09/2010

41/11/2
Päätös (pdf)

Ylläsjärven kyläyhdistys ry

Kolari ja Kittilä

Ruonaojan ruoppaus sekä pohjapadon, sillan, venesataman ja telarannan rakentaminen sekä Ylläslompolon vedenkorkeuden tilapäinen alentaminen

17.6.2011

PSAVI/129/04.09/2010

38/11/2
Päätös (pdf)

SFC-Kohtauspaikka/Juhani Tolsa

Kajaani

Rannan ruoppaaminen, aallonmurtajan rakentaminen ja maalämpöputkiston sijoittaminen Oulujärven Vuottolahdessa

10.6.2011

PSAVI/147/04.09/2010

37/11/2
Päätös (pdf)

Vesikolmio Oy

Kalajoki

Kalajoen jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan jatkaminen

1.6.2011

PSAVI/160/04.09/2010

34/11/2
Päätös (pdf)

Fortum Power and Heat Oy

Suomussalmi

Vuokkijärven säännöstelylupamääräysten tilapäinen muuttaminen kesäaikaisen vedenkorkeuden tavoitetason saavuttamiseksi

1.6.2011

PSAVI/23/04.09/2010

35/11/2
Päätös (pdf)

Keski-Lapin Voima Oy

Rovaniemi
Ranua

Tilapäinen poikkeaminen Juotasjärven ja Näskänjärven säännöstelyn lupamääräyksistä

1.6.2011

PSAVI/24/04.09/2011

36/11/2
Päätös (pdf)

Toukokuu

Kemijoki Oy

Rovaniemi

Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa

31.5.2011

PSAVI/22/04.09/2010

32/11/2
Päätös (pdf)

Holappa Pasi ja Sanna

Paltamo

Siltajoen kalankasvatuslaitoksen vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen

26.5.2011

PSAVI/107/04.09/2010

31/11/2
Päätös (pdf)

Kemin kaupunki

Kemi

Kemin sisäsataman laajentamista koskevassa päätöksessä nro 62/07/1 määrätyn rakentamisajan jatkaminen

24.5.2011

PSAVI/146/04.09/2010

33/11/2
Päätös (pdf)

E.ON Kainuun Sähköverkko OY

Sotkamo

Kaapelien rakentaminen Tikkalansalmen alitse

20.5.2011

PSAVI/156/04.09/2010

28/11/2
Päätös (pdf)

Ristijärven kunta

Ristijärvi ja Paltamo

Tolosenjoen ja Torvenjoen virtavesien kalataloudellinen kunnostus

20.5.2011

PSAVI/150/04.09/2010

29/11/2
Päätös (pdf)

Kalajoen kaupunki ja Kalajoen Tahkokorvat Oy

Kalajoki

Aurinkohiekkain aluella olevien lammikkojen täyttö-, ruoppaus- ja laajennustöiden tekeminen

19.5.2011

PSAVI/106/04.09/2010

27/11/2
Päätös (pdf)

Eero Halonen ja Leo Hahtonen perustettavan yhtiön lukuun c/o Leo Hahtonen

Haukipudas

Virpiniemen venesataman aallonmurtajan rakentaminen

17.5.2011

PSAVI/126/04.09/2010

25/11/2
Päätös (pdf)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Inari

Veden johtaminen Sarmijärvestä käytöstä poistetun kalanviljelylaitoksen kautta Sarmilompoloon

13.5.2011

PSAVI/152/04.09/2010

24/11/2
Päätös (pdf)

Huhtikuu

Taljavirta Aimo

Vaala

Ranta-alueen ruoppaaminen Oulujärven Laajanlahdessa

5.4.2011

PSAVI/2/04.09/2011

23/11/2
Päätös (pdf)

Posion kunta

Posio

Yli-Kitkan, Posiojärven ja Ala-Suolijärven veneenlaskuluiskien, laitureiden ja väyläosien ruoppaus

4.4.2011

PSAVI/153/04.09/2010

22/11/2 
Päätös (pdf)

Maaliskuu

Kemin kaupunki Kemin satamalaitos

Kemi

Laiturin rakentaminen ja siihen liittyvien ruoppaus- ja täyttötöiden tekeminen Kemin Ajoksen satamassa sekä töidenaloittamislupa

28.3.2011

PSAVI/141/04.09/2010

19/11/2
Päätös (pdf)

Matti Eira
Keimo Eira
Sirkka-Liisa Eira
Veli Pöppönen
Jari Soukko
Rauha Niemelä ja Esa Niemelä
Hely Peltovuoma, Arto Peltovuoma, Marko Peltovuoma, Ali Peltovuoma ja Ulla Kuru
Heikki Nilimaa
Hilma Kaunismaa
Matti Alanko, Kalervo Lehto, Esko Pajunen ja Juhani Paulamäki
Alpo Peltovuoma
Leo Peltovuoma
Peltovuoman osakaskunta

Enontekiö

Pasmajärven kunnostus

23.3.2011

PSAVI/41/04.09/2010

16/11/2 
Päätös (pdf)

Rovaniemen kaupunki Napapiirin Vesi

Rovaniemi

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Norvajärven Vähänvaaranlahden ranta-alueelle

23.3.2011

PSAVI/151/04.09/2010

17/11/2 
Päätös (pdf)

Vesikolmio Oy

Haapajärvi
Nivala

Viemärin rakentaminen Settijoen ja Malisjoen alitse sekä töidenaloittamislupa

23.3.2011

PSAVI/116/04.09/2010

18/11/2
Päätös (pdf)

Lapin ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri

Enontekiö

Palojoensuun raittisillan rakentaminen

18.3.2011

PSAVI/135/04.09/2010

15/11/2
Päätös (pdf)

Antti Yrjänheikki Oy

Ylitornio

Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalta Lauri RN:o 10:38 Reväsvaara pohjavedenottamon suoja-alueella

11.3.2011

PSAVI/109/04.09/2010

14/11/2
Päätös (pdf)

Oulun kaupunki Oulun Vesi

Oulu

Ison Olvajärven säännöstely ja Vainionsuon tekojärven rakentaminen ja säännöstely

10.3.2011

PSAVI/2/04.09/2010

13/11/2
Päätös (pdf)

Temmeksen jakokunta Mankilan osakaskunta / Autio Heikki

Siikalatva

Mankilanjärven ruoppaaminen ja järven vedenkorkeuden alentaminen ruoppaustyön ajaksi sekä töidenaloittamislupa

1.3.2011

PSAVI/114/04.09/2010

11/11/2
Päätös (pdf)

Helmikuu

Suurhiekka Offshore Oy

Haukipudas ja Ii

Suurhiekan merituulipuiston ja merikaapeleiden rakentaminen merialueelle

21.2.2011

PSAVI/29/04.09/2010

10/11/2
Päätös (pdf
Tiedote (pdf)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri

Pelkosenniemi

Mairijoen sillan uusiminen

15.2.2011

PSAVI/75/04.09/2010

9/11/2
Päätös (pdf)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri

Sodankylä

Kyläjoen kevyen liikenteen sillan rakentaminen

10.2.2011

PSAVI/113/04.09/2010

7/11/2
Päätös (pdf)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri

Kittilä

Levisalmen kevyen liikenteen sillan sekä vesistöpenkereen rakentaminen

10.2.2011

PSAVI/121/04.09/2010

8/11/2
Päätös (pdf)

Oulun kaupunki tekninen keskus

Oulu

Poikkimaantien sillan rakentaminen Oulujoen yli

7.2.2011

PSAVI/95/04.09/2010

6/11/2
Päätös (pdf)

Oivangin vesistön hoitoyhdistys

Kuusamo

Kosteikon ja laskeutusaltaan rakentamista Oivanginjärven valuma-alueelle koskevassa lupapäätöksessä nro 35/09/1 määrätyn rakentamisajan jatkaminen

4.2.2011

PSAVI/131/04.09/20210

5/11/1
Päätös (pdf)

Ranuan kunta ym.

Ranua

Peurajärven kunnostus

2.2.2011

PSAVI/35/04.09/2010

3/11/2
Päätös (pdf)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri

Ylitornio

Isojaukkuriojan raittisillan rakentaminen

2.2.2011

PSAVI/134/04.09/2010

4/11/2
Päätös (pdf)

Tammikuu

Keminmaan kunta

Keminmaa

Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen

17.1.2011

PSAVI/130/04.09/2010

2/11/2
Päätös (pdf)

 


Päivitetty