Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluja ovat

  • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 
  • palveluasuminen ja kotipalvelut
  • lasten päivähoito.

Sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön  9.11.2017

Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön 9.11.2017. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin liittyviä ilmoituksia ei kuitenkaan voi tehdä sähköisen asioinnin kautta, vaan ilmoitus tulee jatkossakin tehdä sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle kirjallisesti.

Lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat  lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.
 

Aluehallintoviraston (AVI)  Julkisoikeudellisista suoritteista perimät maksut

Tietoa alueelta


Päivitetty