Ympäristöluvat

Kuvituskuva - Ympärsitöluvat

Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat muun muassa vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Ympäristöluvan tarvitsevat muun muassa useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Etelä-Suomen AVI  hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat ja Pohjois-Suomen AVI  Lapin alueen lupa-asiat.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.


Tiedotteita

Tietoa alueelta

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

Yhteystiedot - Itä-Suomi

Johtaja: Veli-Matti Uski, p. 0295 016 502
Vaihde: 0295 016 800

Vireillä olevia lupa-asioita koskevat tiedustelut:
Kuulutuksessa mainitulta esittelijältä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

  • p. 0295 020 900 asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
  • sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@avi.fi

 


Päivitetty